(מקור לא ידוע)

להזמנת הרצאה

"במקום בו פחדתי ללכת

עוד אֲלַמֵּד אחרים לרוץ" 

אנחנו בעומס. עומס מידע, עומס משימות ואין ברירה.
מיומנויות הבסיס הנחוצות לנו היום בראש ובראשונה הן צמצום רעשים
ויכולת תיעדוף וקבלת החלטות.

אביטל אריכא מגישה לכם את הצעד הבא - סדרת הרצאות פרקטית,

מודלים פשוטים וזכירים לפיתוח מיומנויות ניהול וכלים לצמיחה אישית ועסקית.

ההרצאות

עיקר ותפל בשיווק

מיקוד האנרגיה בתהליכים מחוללי שינוי בעסק

מתוכננים /מתוכננות

אסטרטגיות למידה וניהול אנרגיה ומשימות

 

לסטודנטים ותלמידי החטיבות העליונות

רמזור

מיומנויות ניהול משימות ואנרגיה

למקומות - היכוני - צאי

תהליך קבלת החלטות לקראת שרות משמעותי 

 

לבנות כתה י"ב ומדרשות

 

איך מוצר נולד

הרצאה וסדנה על פיתוח מוצרים בשיטת מודל הקוביה

 

מיועד למוסדות להכשרה מקצועית וחטיבות עליונות במגמות מקצועיות

זה מה יש

המדריך לחוסר שלמות