top of page

(מקור לא ידוע)

להזמנת הרצאה

אביטל אריכא מאושרת כספק בתכנית הגפ"ן במסגרת סל מנהיגות חינוכית

"במקום בו פחדתי ללכת

עוד אֲלַמֵּד אחרים לרוץ" 

אנחנו בעומס. עומס מידע, עומס משימות ואין ברירה.
מיומנויות הבסיס הנחוצות לנו היום בראש ובראשונה הן צמצום רעשים
ויכולת תיעדוף וקבלת החלטות.

אביטל אריכא מגישה לכם את הצעד הבא - סדרת הרצאות פרקטית,

מודלים פשוטים וזכירים לפיתוח מיומנויות ניהול וכלים לצמיחה אישית ועסקית.

אביטל אריכא מאושרת כספק בתכנית הגפ"ן במסגרת סל מנהיגות חינוכית

ההרצאות

פרזנטציה בקלי קלות
לנוער

איך לארגן ולהעביר את התוכן בפרזנטציה בצורה אפקטיבית

איך מוצר נולד

תכנית מאושרת בגפן : 11496 
 

הרצאה וסדנה על פיתוח מוצרים בשיטת מודל הקוביה

 

מיועד למוסדות להכשרה מקצועית וחטיבות עליונות במגמות מקצועיות

זה מה יש

תכנית מאושרת בגפן : 13714 

 

המדריך לחוסר שלמות

עיקר וטפל בשיווק

מיקוד האנרגיה בתהליכים מחוללי שינוי בעסק

מתוכננים /מתוכננות

אסטרטגיות למידה וניהול אנרגיה ומשימות

 

לסטודנטים ותלמידי החטיבות העליונות

קורס פרזנטציה
ופיתוח הרצאות 

עכשיו גם לכם תהיה הרצאה מרגשת ולא מייבשת!!

רמזור

מיומנויות ניהול משימות ואנרגיה

למקומות - היכוני - צאי

תהליך קבלת החלטות לקראת שרות משמעותי 

 

לבנות כתה י"ב ומדרשות

 

משאלות הלב

אביטל אריכא בהרצאה מוזיקלית מרגשת “מדמיון למציאות”

ההרצאה מומלצת לימי העשרה וגיבוש בנושא העצמה והגשמה

bottom of page